[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Az ISO 12944 szabvány

Rövid bevezetés az acélszerkezetek festékbevonatokkal történő korrózióvédel¬mének fő nemzetközi szabványához.

A légköri hatásoknak kitett, a víz alatt vagy a talajban lévő acélszerkezeteket, ‑létesítményeket és ‑berendezéseket egyaránt fenyegeti a korrózió. Követ­kezésképpen védeni kell őket.

Az ISO 12944 szabvány az acél­szerkezetek festékbevonatokkal történő korrózióvédelmének legfontosabb nem­zetközi szabványa. A szabvány egy sor olyan útmutatást tartalmaz, amelyeket követve a szakemberek biztosítani tudják a szükséges korrózióvédelmet.

Saját irányelveinken és ajánlásainkon túl az ISO 12944 szabványt is olyan fontos segédeszköznek tekintjük, amely segít kiválasztani ügyfeleinknek a legmegfe­lelőbb Hempel bevonatrendszert szerke­zeteik, létesítményeik és berendezéseik korrózióval szembeni védelméhez.


Az ISO-szabvány használata az értékek védelmében

Az ISO 12944 szabvány fontos informá­ciókat tartalmaz a festési technológiákra, a megfelelő festékkiválasztási kritériu­mokra és a felület-előkészítés követelmé­nyeire vonatkozóan. Az 1990-es években dolgozták ki, az első kiadása 1998-ban jelent meg. Mi a Hempelnél az ISO 12944 szabvány legfrissebb verzióját számos területen használjunk munkánk során: a kutatás-fejlesztéstől kezdve a műszaki szolgáltatásokon át a marketingig.

Az ISO 12944 szabvány új verziója jelent meg 2018-ban. Ebben a változatban módosultak a festékrendszerek összetételére vonatkozó ajánlások, beleértve többek között a bevo­natok számát, a szárazréteg-vastagságot stb. Folyamatosan figyelemmel kísértük a módosításokat, és ennek köszönhetően zökkenőmentesen tudunk átállni az ISO 12944 újverziójára.

További információk

Ha szeretné részletesebben is megismerni az ISO 12944 szabvány módosítását, olvassa el a fő változásokat összefog­laló füzetünket.

Ha további tájékoztatást szeretne az igényeinek megfelelő bevonatrendszer kiválasztásával kapcsolatban, tanulmá­nyozza a témával foglalkozó brosúránkat.

Ha további információkra van szüksége az ISO 12944 szabványról és arról, hogy  a Hempel szakemberei hogyan dolgoznak vele, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Kapcsolat

További információk

Termékkereső