[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Adatvédelmi szabályzat

A weboldal működésének optimalizálása érdekében úgynevezett sütiket használunk.
Amennyiben továbbhalad az oldalon, vagy bezárja ezt az ablakot, azzal elfogadja a sütikre vonatkozó szabályzatunkat.

 

Köszönjük, hogy ellátogatott a Hempel Magyarországi Fióktelepe („Hempel”) által működtetett jelen weboldalra („Weboldal”). Ez az Adatvédelmi Szabályzat arról ad tájékoztatást, hogy hogyan gyűjtjük, használjuk fel és közöljük az Ön által pl. a Weboldal látogatójaként, vásárlóként vagy beszállítóként rendelkezésünkre bocsátott, személyazonosításra alkalmas információkat. Ha a Weboldalon meghirdetett álláshelyek egyikére jelentkezik, a személyes adatokra vonatkozó egyedi tájékoztatást a felvételi eljárás során kapja meg.

  

1. AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT ADATOK         

 

1.1. A Hempel abban az esetben gyűjt információkat Önről, ha a Weboldalra látogat és/vagy kapcsolatba lép velünk e-mailen, telefonon, levélben vagy más egyéb módon. Az adatgyűjtésre leggyakrabban akkor kerül sor, ha Ön online űrlapokat (pl. kapcsolatfelvételi űrlapot) tölt ki és küld el, ha marketinganyagokra vagy hírlevelekre iratkozik fel, valamint ha a Hempellel való kapcsolat fennállása alatt meglévő vagy jövőbeli vásárlóként vagy beszállítóként, illetve ezek kapcsolattartójaként megadja az adatait.

1.2. Az adatok közé tartozhat az Ön neve, székhelye, foglalkozása, telefonszáma és e-mail-címe, továbbá ide tartozhatnak az olyan szolgáltatásokra vagy termékekre vonatkozó adatok is, amelyeket Ön vagy az Ön szervezete rendelt tőlünk vagy szállít részünkre. Továbbá vásárlók és beszállítók esetén a Hempel fontosabb számlázási adatokat – pl. adószám – is kezel a vásárlási/szállítási előzményekkel együtt.

1.3. A Hempel „sütiket” használ, hogy az Ön IP címén keresztül információt gyűjtsön a Weboldalon tett látogatásairól.

1.4. A Hempel további adatokat is gyűjthet az Önnel vagy az Önt foglalkoztató szervezettel fennálló üzleti kapcsolat tartama alatt, és a személyes adatok esetleges egyéb kezeléséről ezen Adatvédelmi Szabályzattól eltérő módon is tájékoztathatja Önt.

  

2. AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA

 

2.1. A Hempel a Weboldalon keresztül gyűjtött adatokat az Ön által megrendelt szolgáltatás nyújtására, pl. marketinganyagok, hírlevelek küldésére, vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon érkezett megkeresések megválaszolására használja. A Hempel akkor is felhasználja a személyes adatokat marketinganyagok és hírlevelek küldésére, ha azokat Ön kampányanyagokban vagy kiállítások során adta meg, vagy egyébként feliratkozott ezekre a szolgáltatásokra.

2.2. A Hempel a vásárlókra és a beszállítókra, illetve Önre mint kapcsolattartó személyre vonatkozó adatokat az Ön szervezete által tőlünk rendelt vagy részünkre beszállítandó szolgáltatások nyújtása vagy termék szállítása érdekében használja fel. A Hempel ezen adatokat, beleértve a potenciális ügyfelekre vonatkozókat is, időről időre felhasználja például arra is, hogy további termékeket vagy szolgáltatásokat ajánljon, vevői elégedettségi felméréseket küldjön vagy új üzleti kapcsolatot hozzon létre Önnel vagy szervezetével.

2.3. A Hempel a Hempel Csoport érintett leányvállalataival is megosztja az adatokat belső adminisztratív célokból. Ilyen adattovábbításra például akkor kerül sor, ha ez a megrendelt termékek és szolgáltatások elkészítéséhez és leszállításához, vagy a szervezeten belüli Hempel IT-Servicedesk támogató szolgáltatásainak nyújtásához szükséges, illetve ha a Hempel vállalat más Hempel cégek nevében folytat marketingtevékenységet.

2.4. A Hempel harmadik féllel is megosztja az adatokat, ha arra az egyes szolgáltatások nyújtásához szükség van. Az adattovábbításra a leggyakrabban akkor kerül sor, ha egy külső ügynökség a nevünkben marketingtevékenységet vagy vevői elégedettségi felméréseket végez, ha az nélkülözhetetlen informatikai szolgáltatások – mint például az adattárhely szolgáltatás – részét képezi, vagy ha a termékek szállítását egy külső árufuvarozó cég végzi.

2.5. A fent említett célokból az adatok az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli olyan országokba is továbbíthatók, amelyek az Önre vonatkozó személyes adatok tekintetében nem minősülnek megfelelő szintű védelmet biztosítónak. A Hempel azonban olyan megállapodásokat kötött a csoport EGT-n kívüli vállalataival és beszállítóival, amelyek biztosítják, hogy az érintett felek az európai adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, azokat tiszteletben tartva kezeljék a személyes adatokat.

 

 3. A SÜTIK (COOKIES) HASZNÁLATA

 

3.1. A Hempel információt rögzít arról, hogy Ön hogyan böngészi e Weboldalt, ami lehetővé teszi számára a Weboldalhasználati szokások jobb megismerését. Az információt, amelyet egy ún. „süti” fájl közvetít, csak arra használjuk, hogy a Weboldal tartalmát és funkcióinak működését fejlesszük. A süti egy szöveges fájl, amelyet a Weboldalunk az Ön böngészőjére küld, és amely mentésre kerül az Ön számítógépén, telefonján vagy internetes hozzáférést biztosító egyéb eszközén. A sütiknek számos funkciója van, de alapvetően az Ön internethasználati szokásainak nyomon követésére szolgálnak.

3.2. A Hempel a saját sütik használata mellett olyan megbízható vállalatokkal is együttműködik, amelyek segítséget nyújtanak a Weboldal használatának elemzésében, valamint optimalizálásában, hogy az a lehető legjobb felhasználói élményt adja. A Hempel ennek érdekében használja a Google Inc. vállalat által az Egyesült Államokban nyújtott Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics által biztosított sütik Weboldalunk felhasználók általi használatának elemzésében segítenek minket. Ezt az információt pedig a Google a Weboldalunk használatának vizsgálata céljából kezeli, jelentéseket állít össze számunkra a Weboldal-látogatási szokásokról, illetve a Weboldal-látogatási szokásokkal és az internet-használattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújt. Ha nem szeretne részt venni a Google Analytics vizsgálatában, látogasson el a következő weboldalra: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

3.3. A sütik meghatározott (változó) számú hónap elteltével törlődnek, de automatikusan frissülnek, amikor Ön újra a Weboldalra látogat.

3.4. Az Ön számítógépén tárolt sütik kezelésére és törlésére böngésző programjának beállítások menüjében van lehetőség. Felhívjuk a figyelmét azonban arra, hogy a sütik használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a Weboldal valamennyi funkcióját.

 

 4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

4.1. Ha feliratkozott marketinganyagokra és hírlevelekre, akkor a Hempel az Önre vonatkozó személyes adatokat önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, amelyet Ön általában online formában a Weboldalunkon vagy a kampányanyagokban ad meg. A marketinganyagok és hírlevelek küldéséhez adott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Erre jellemzően a marketing e-mailek

láblécében lévő leiratkozás funkcióval van lehetőség. Bármikor leiratkozhat azonban úgy is, hogy üzenetet küld az alábbi e-mail-címre: unsubscribe@hempel.com.

4.2. Megengedett esetekben a Hempel marketinganyagokat / ügyfél-elégedettségi felméréseket is küld, vagy felveszi a kapcsolatot Önnel annak érdekében, hogy üzleti kapcsolatba lépjen vagy maradjon az Önt foglalkoztató szervezettel. A Hempel csak akkor kezeli az Ön személyes adatait, ha ehhez jogos érdeke fűződik, és azzal szemben az Ön alapvető jogai nem élveznek elsőbbséget, pl. akkor, ha Ön ügyfelünk vagy potenciális ügyfelünk kapcsolattartója, és a Hempel meggyőződése szerint a kapcsolatfelvétel fontos az Önt foglalkoztató szervezet számára.

4.3. A Hempel az Önre vonatkozó személyes adatokat akkor kezeli, ha Ön ügyfél vagy beszállító, és az adatkezelés a Hempel és Ön között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges. Az ilyen jellegű szerződés teljesítése érdekében a Hempel jellemzően akkor is kezel Önre vonatkozó személyes adatokat, ha Ön egy ügyfelünknél/beszállítóknál kapcsolattartó személy. A Hempel nem kéri az Ön önkéntes hozzájárulását a személyes adatok kezeléséhez, ha arra az ilyen jellegű ügyfélkapcsolat fenntartása érdekében van szükség. A Hempel meggyőződése szerint az adatkezelés ezen módja Önnek semmilyen módon nem okoz hátrányt.

4.4. A számlázási adatok, például az adószám és a vásárlási/kézbesítési előzmények kezelésére az adó- és könyvviteli jogszabályokkal kapcsolatos jogi kötelezettségek stb. teljesítése érdekében van szükség.

4.5. Amennyiben folytatja a Weboldal használatát, azzal hozzájárul a sütik használatához.

 

5. ADATBIZTONSÁG

 

5.1. A Hempel megfelelő szervezési és technikai intézkedéseket vezetett be az Önre vonatkozó személyes adatok védelme érdekében. A Hempel a személyes adatokat védett létesítményekben található szervereken tárolja, és a védelmi intézkedéseit folyamatosan felülvizsgálja. Az Ön személyes adatait – egyéb intézkedések mellett – a víruskereső szoftver és a tűzfalak is védik.

5.2. Az Önre vonatkozó személyes adatokhoz csak azok az alkalmazottak férhetnek hozzá, akiknek a munkájához erre szükség van, és a Hempel biztosítja, hogy az adatokhoz hozzáféréssel rendelkező esetleges harmadik fél szolgáltatókat szigorú titoktartási kötelezettség terhelje.

5.3. Sajnos az interneten keresztül történő adattovábbítás soha nem teljesen biztonságos. Annak ellenére, hogy a Hempel mindent megtesz a birtokában lévő személyes adatok védelme érdekében, az interneten – pl. ezen a Weboldalon keresztül – továbbított adatok biztonságát nem tudja garantálni. Ezért bármely adattovábbítás a felhasználó saját felelősségre történik. 

  

6. MÁS WEBOLDALAKRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

 

6.1. A Hempel az Ön érdeklődésére esetlegesen számot tartó más weboldalakra mutató hivatkozásokat is felkínál. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Hempel ezen weboldalak tartalmáért vagy adatvédelmi gyakorlatáért nem felel. A Hempel figyelmezteti a felhasználóit, hogy a Hempel Weboldalának elhagyását követően legyenek körültekintőek, és olvassák el a személyes adatokat gyűjtő weboldalak adatvédelmi nyilatkozatait.

  

7. AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

 

7.1. A Hempel csak addig tárolja az adatokat a rendszerében, ameddig az az adattárolás céljának teljesítése érdekében szükséges.

7.2. Ön bármikor jogosult arra, hogy tudomást szerezzen arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve jogosult a Hempel által tárolt személyes adatainak másolatát kérni, vagy az ilyen adatok kezelése ellen tiltakozni. Az Ön tiltakozása esetén a személyes adatait csak akkor kezelhetjük tovább, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igényeink előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A személyes adatok kezelése esetén Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, a címzettekről, akikkel az adatokat közlik és a tárolás időtartamáról. Ön jogosult továbbá arra, hogy Hempel helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog: Ön jogosult kezdeményezni, hogy Hempel törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul vagy egyébként ennek akadálya nincs, Hempel köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat törölje.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Jogszabályban meghatározott esetekben (pl. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát vagy az adatkezelés jogszerűségét) Ön jogosult a személyes adatai felhasználásának korlátozását kérni.

7.3. Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit, illetve a fent említett jogok gyakorlásával kapcsolatos kérését kérjük, a következő e-mail-címre küldje: gdpr@hempel.com.

  

A hatóság elérhetőségei:

Hempel Magyarországi Fióktelepe

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL http://naih.hu


Panasz benyújtásának joga mellett Ön bírósági jogorvoslatra is jogosult a Hempel székhelye vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes bíróságon.


8. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATA

  

8.1. Jelen Adatvédelmi Szabályzatot a Hempel bármikor aktualizálhatja. Annak új, módosított változatát ezen a Weboldalon teszi közzé.

 

>> Download in PDF